Denne helga arrangerer Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet og WWF-Norge faghelt i fremmede bartrær på Stokmarknes. Som del av faghelga tok de turen til skogen i Stokmarknes for å kartlegge sitkagran og lutzgran.

Forandrer naturen

Sitkagran er i dag svartelistet, mens lutzgran er ikke det.

- Vi trenger mer kunnskap om spredningen av lutzgran. Vi har ikke fått kartlagt hvordan de sprer seg, sier Honorata Kaja Gajda i Norsk Botanisk Forening. Med mer kunnskap om dette er det stor sjangs for at også lutzgran havner på svartelista, mener hun.

Disse to grantypene kommer orginalt fra Canada. Deltakerne er enige om at disse grantypene skaper store problemer i naturen.

- Utfordringen med sitka er at granen sprer seg så fort. Særlig på steder hvor det er åpen kyst. De tar over skogen, og utfordrer det biologiske mangfoldet, sier Gajda.

For 70-80 år siden ble sitka plantet mange steder i Norge.

- Naturen har derfor blitt forandret totalt. Den ødelegger for friluftsliv og småviltjakt, sier Jan Hatløy.

Imot klimaskog-tiltak

Nå ønsker regjeringen et prøveprosjekt med klimaskog, hvor man planter gran for CO2. Dette er kursdeltakerne sterkt i mot.

- Flere forskere advarer mot tiltaket. Regjerngen foreslår å øke planting av skog for å redusere karbonutslipp, men de negative konsekvenser av tiltakene vil spise opp den positive effekten, sier Gajda.

Nå ønsker de å jobbe i mot klimaskog-tiltaket og sørge for at trær som står på svartelista ikke skal plantes. I tillegg ønsker de mer kunnskap om spredning av lutzgran.