Bø kommune får ved siste tilskuddsfordeling et ekstra tilskudd på 50.000 kroner for flyktninger som er bosatt utover oppmodningen fra IMDI i 2015, og for samtidig å ha bosatt flere flyktninger enn folketallet i kommunen tilsier.

Kommuner som har et folketall som ikke tilser at begge kriteriene oppfylles, mottar et ekstratilskudd på 25.000 kroner per person.

Ved årsskiftet hadde kommunen elleve flyktninger bosatt ut over oppmodningen fra IMDI og kommunen fikk for 2015 utbetalt et samlet beløp på 550.000 kroner.