Den 120 meter lange og 500 tonn tunge stålbuen som skal bli hovedspennet til Bøkfjordbrua, blir i disse dager frakter fra Tyskland til Sør Varanger. Tirsdag passerte den Vesterålen.

Spesiell operasjon

Ståldelene til buen, som består av 100 tonn montasjestål, er produsert ved fabrikken til Schachtbau Nordhausen Stahlbau midt i Tyskland. Derifra ble delene fraktet med bil til havnebyen Wilhelmshaven. At en så stor bru fraktes hele veien til anleggsplassen, er spesielt.

- Det er en stor og imponerende operasjon, og det er mye krevende ingeniørarbeid som ligger bak. Noe som er spesielt er bruken av såkalte SPMT, som er store hjulsett som kan kjøre og rotere buen på lekteren. Disse kan også heve og senke buen noe, og sammen med tidevannet settes brua rett på pilarene uten bruk av kran, sier byggeleder ved Statens vegvesen, Jørn Uno Mikkelsen til vegvesenets hjemmeside.

Åpnes i september

Når båten snart er fremme i Sør-Varanger, skal montasjestålet fjernes og buen klargjøres. Dette arbeidet er beregnet å ta fem-seks dager. Det betyr at operasjonen med å heise den gigantiske stålbuen på plass ved brufestene kan skje rundt 13. mai.

Den nye Bøkfjordbrua settes i trafikk i september. Da kan også den nye Trifontunnelen og resten av den nye vegstrekningen mellom Hesseng og Storskog tas i bruk. Det er Altafirmaet HAK Entreprenør AS som har byggeoppdraget, sammen med den tyske stålprodusenten.