Dagbladet har startet en debatt om matservering på sykehjem, og presenterer i den forbindelse en undersøkelse som viser at flere sykehjem serverer middagen til lunsj.

Hadsel er en av kommunen som trekkes frem.

Helseminister Bent Høie (H) uttrykker bekymring over at flere måltider presses inn på formiddagen, og mener fire måltider spredt ut over dagen sikrer de eldre en positiv utvikling.

Fire måltider

Selv om Hadsel har tidlig middag er det imidlertid fire måltider som serveres i løpet av dagen, sier insitusjonssjef Geir Skog til VA.

Dette utdypes av helse- og omsorgssjef Marion Celius.

– Vi har etablert fire hovedmåltider ved sykehjemmene i Hadsel, hvorav to varme, sier en ferierende omsorgssjef på SMS.

Mens middagen serveres til lunsjtid, får beboerne et ekstra måltid på ettermiddagen. Dette er ofte varmt, og i tillegg til kveldsmaten.

– Vi har altså ikke en måltidsrytme hvor man presser inn både frokost, lunsj og middag innenfor fem timer, slik det vises til i Dagblad- artikkelen. Hos oss er det fordelt med to hovedmåltid på formiddag og to på ettermiddag/ kveld. I tillegg serveres det også kaffe med noe til. Dette kommer dessverre ikke frem i Dagbladet, sier Celius.

Flyttet tilbake og frem igjen

Fram til 2014 var det kun tre hovedmåltider i Hadsel, og med innføringen av det fjerde måltidet ble middagen flyttet til normal middagstid.

Etter å ha mottatt endel klager på flyttingen av middagen, ble middagsserveringen flyttet frem igjen, til formiddagen. Det fjerde måltidet ble derfor lagt til ettermiddagen.