Høringsfristen for å gi innspill til arbeidet med sentrumsplanen for Stokmarknes er gått ut. Nordland fylkeskommune, fylkmesmannen og Stokmarknes vel har likevel fått lov til å levere sine innspill etter fristen.

Aktivitet

VA er på besøk hos kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen. Han har lagt ned mye arbeid i sentrumsplanen, og er veldig fornøyd med responsen fra publikum. Mange gode innspill er kommet. Han er spesielt opptatt av folkeliv i Stokmarknes sentrum.

- Det er ulike aktiviteter i sentrum som har vært gjennomført som har imponert stort. Blant disse er for eksempel Hadsel maraton, og sykkelløp. Mange er innom bare for å kikke. Det er viktig at vi ikke bare tenker rent tekniske løsninger rundt parkering og busstopp, men ser bredere. Hvordan får vi med innbyggerne på å skape aktivitet? spør Haakonsen.

Få ledige områder

- Handelsstanden tenker fort på parkering, og det kan jeg skjønne. Det er en hodepine å planlegge for et område som allerede er disponert, med gater og bygninger. Vi har i utgangspunktet ingen frie arealer til å disponere, men heller finne frem til mindre «lommer» som kan brukes til parkering. Parkeringshus og parkering i berget ved Hurtigrutens Hus, samt utfylling i sjø er løsninger som så langt ikke ser ut til å være midt i blinken, tror Haakonsen.

Sommeren 2017

Antallet innspill som er kommet, og innspillene som kommer fra fylkesmannen og fylkeskommunen gjør at kommuneplanlegger Haakonsen tror at planen kan måtte gjennom andre gangs høring.

Fristen for å søke stedsutviklingsmidler vil passeres i mars, og dermed får man ikke søkt midler før til neste år. Trolig vil kommunen ikke forskuttere midlene. Nordland fylkeskommune har tidligere blant annet bevilget  250.000 kroner til å lyssette moloen i Melbu havn, 5 millioner kroner til Skolekvartalet på Sortland og 3,5 millioner kroner til miljøgateprosjektet på Andenes.

Haakonsen har merket seg at fylkeskommunen ønsker drop-punkter for passasjerer i Markedsgata, fremfor busstopp i Havnegata.

- Blir det trangt?- Jeg synes det virker trangt. Det kan gjøre trafikkbildet mer komplisert, med store kjøretøy. Vi får se nærmere når detaljene i innspillet fra fylkeskommunen kommer. Derfra har man også bedt om detaljregulering av Markedsgata, sier Haakonsen.

Plass til aktivitet

- Det er vi helt enige i. Vi har planer om å lage en atskillig mer detaljert plan for Markedsgata. Målet, slik jeg ser saken nå, er at Markedsgata skal gi plass til mye mer aktivitet på fortauene. Det vil etter min mening gi fine ringvirkninger både for næringsdrivende og beboere, sier Haakonsen.