Når formannskapet i Øksnes møtes tirsdag neste uke skal de nok en gang ta stilling til innføring av eiendomsskatt. Mens nabokommunene siden 2001 har sopt inn nesten en halv milliard kroner i eiendomsskatt, er Øksnes én av tre kommuner i Nordland hvor det politiske flertallet ikke har ønsket å innføre skatten.

Sist de sa nei var i 2014. Nå anbefaler fungerende rådmann Elise Gustavsen at politikerne stiller seg positiv til å innføre skatten.

Dette kommer i sammenheng med en annen sak, som også står på tirsdagens saksliste, nemlig økonomiplanen for 2018-2021. Administrasjonen varsler store økonomiske utfordringer og smertefulle kutt i tjenestetilbudet, og peker på eiendomsskatt som et grep for å øke kommunens inntekter og handlingsrom.

– Innføring av eiendomsskatt i Øksnes kan være et fellesskapsløft for å opprettholde tjenestetilbudet. I lys av kommunens økonomiske utfordringer kan derfor valget stå mellom å redusere tjenestetilbudet eller å innføre eiendomsskatt. Kommunestyret har vært tilbakeholden med å gjøre vedtak som griper inn i kommunens tjenestestruktur. Derfor vil innføring av eiendomsskatt være det mest nærliggende alternativ for å beholde handlefriheten, og samtidig beholde tjenestestrukturen, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg.

Innføring i to etapper

Rådmannen foreslår at eiendomsskatten innføres i to etapper. Først for næringslivet, gjennom skatt på verker og bruk, som er eiendommer som brukes i produksjon, samt øvrige næringseiendommer fra 1. januar 2018. Deretter vil rådmannen innføre eiendomsskatt for alle andre eiendommer i kommunen fra 1. januar 2019.

Administrasjonen råder også politikerne om å gå inn for kommunal taksering av boligeiendommer, og ikke bruke formuesgrunnlag fra Skatteetaten som grunnlag for takst. Dette basert på erfaringer gjort i Bø.

– Bø hadde først besluttet å bruke formuesgrunnlag, men gikk senere bort fra dette, da det viste seg at grunnlaget var for dårlig og inneholdt mye feil. Det er ikke grunn til å tro at situasjonen er forskjellig i Øksnes. Dette valget vil sannsynligvis innebære større kostnader ved innføring, men en forutsetter at resultatet blir bedre og mer rettferdig, skriver rådmannen.

Kan tjene over 20 millioner

Da leder i KS Eiendomsskatteforum, Helge Høwe, besøkte kommunestyret for noen uker siden, mente han Øksnes kunne forvente seg inntekter på fem til seks millioner kroner ved en eiendomsskatt på to promille, som er minimum. Kjøres promillen opp til sju, som er maks, kan de få mellom 17,5 og 21 millioner kroner i ekstra inntekter.

– Det presiseres at dette er et grovt anslag, og eksakt tall vil ikke komme før alle eiendommer er taksert. Inntekten er avhengig av hvilken størrelse kommunestyret setter på bunnfradraget, hvilke satser for eiendomsskattsom blir vedtatt, sikkerhetsmargin som takstnemnda vedtar, samt fritaksregler, skriver rådmannen.

Ved et positivt vedtak i kommunestyret, vil rådmannen komme tilbake med en sak om fastsetting av bunnfradrag, fritaksregler og skattevedtekter.

Rådmannen anslår at innføring av eiendomsskatt vil medføre utgifter for kommunen på mellom to og tre millioner kroner.