Andøys største kystfiskebåtreder Kai Elvan er enig med Thor Wold i at det er trasig at Andøy har mistet 40 prosent av kvotegrunnlaget på 60-fotinger, men synes debatten om å få båtene tilbake er havnet på ville veier.

– Dagens krav om at aktive fiskere må eie 51 prosent må stå fast. Fiskeindustriens mulighet til å eie 49 prosent er et godt utgangspunkt for å investere videre i båter. De må ikke få mer makt over fiskeren enn de allerede har, sier han. Han er klar over at mange jobber for at fiskeindustrien skal få eie båter, men har merket seg at fiskeriminister Per Sandberg har sagt at det er sånn motstand mot dette at han har valgt å la deltakerloven være som den er, sier Elvan.

– Utenlandske hender Lunken Gunnar Haagensen om utspillet til Thor Wold om å lempe på deltakerloven: – Burde ha kommet i 2008 Styreleder Gunnar Haagensen synes det er 10 år for sent å starte diskusjonen om å lempe på deltakerloven, slik at fiskeindustrien kan bli majoritetseier i fiskebåter nå.

– Dette handler om mye mer enn å få noen 60-fotinger tilbake til Andøy. Dersom fiskeindustrien får eie, så kan man i verste fall risikere at den norske fiskeflåten havner et helt annet sted. Mange bedrifter er eid av utenlandske selskap. Derfor kan man i et tenkt scenario se for seg at norske fiskekvoter havner i andre land. Lokalt har han merket seg at fiskeindustrien har vært inne på eiersiden på mange båter som er blitt solgt ut av kommunen. Derfor tror han ikke at en forandring på regelverket hadde blitt så mye bedre for Andøy.

Ikke helsvart – Hadde sluppet å selge båten Skipper Magne Edvardsen bekrefter at «Solværgutt» hadde blitt i Andøy, dersom fiskeindustrien hadde fått være majoritetseier.

Elvan ser ikke situasjonen i Andøy som helsvart.

– Den nye kystflåten kommer til å bestå av båter fra 50 fot og nedover. En moderne 50 foting er like effektiv som en gammel 70 foting. Alle må begynne et sted, og vi ser ungdommer i Andøy som satser. De begynner med en sjark som mange andre har gjort, inkludert Thor Wold. Etter hvert får de økonomi til å kjøpe større båter og mer kvote, mener Elvan. Selv begynte han som mannskap på familiebåten «Ole Elvan». Nåværende «Ole Elvan» er 76 fot stor og har en torskekvote på 778 tonn. Båten eies av Andenes kystfiske som Elvan eier halvparten av. Den andre halvdelen eies av Andenes havfiskeselskap. Selskapet er det eneste i Andøy som har klart å kjøpe store fiskebåter som ellers ville ha blitt solgt ut av Andøy. Nå sist «Fugløybuen» fra Nordmela. Tidligere har selskapet kjøpt «Franken» og overført kvoten til «Ole Elvan». Nylig har selskapet gått i kompaniskap med to unge fiskere som ønsker å investere i sjarker.

– Vi hjelper dem i gang, og så får vi se hvordan det går. De må starte et sted, også får de begynne å utvikle seg, sier Elvan. Når det gjelder urettferdigheten i at noen på land får eie fiskebåter, så ser ikke Elvan at det er noen grunn til å la fiskekjøperne få mer makt.

– Regelverket om å være aktiv fisker er klinkende klart, avslutter han.