Sortland kommune har i en avtale med Nordland fylkeskommune forpliktet seg til å jobbe for såkalte helsefremmende barnehager, som følger en rekke kriterier som skal systematisere og strukturere det helsefremmende arbeidet. Det har resultert at alle barnehagene i kommunen har fått en slik tittel.

Nå har Sortland også fått sin første helsefremmende skole. Det skjedde denne uken på Strand skole. Sortland kommune har brukt skolen på Strand som pilot, og skal dette skoleåret arbeide for at alle skolene i Sortland skal få samme utmerkelse.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø, foretok den offisielle overrekkelsen av plaketten torsdag, som viser at Strand skole er en såkalt helsefremmende skole.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo holdt tale til elever, ansatte og deltakende foreldre.

Hele skolen sang for de fremmøtte. Til stede var driftsutvalget, rådmannen, kommunalsjef for oppvekst og kommunalsjef helse og omsorg.