Boligmarkedet på Sortland har vært relativt stabilt over mange år, med en relativt jevn prisøkning. I 2014 ble det et lite byks med økning i prisnivå på 15 prosent. I skrivende stund er det i underkant av 40 boliger til salgs i kommunen.

For 2016 forventer Oddgeir Gjertsen i Eiendomsmegler1 at prisene vil fortsette å stige litt.

– Boligmarkedet her er ikke med på boligboblene, samtidig som vi ikke opplever dramatiske prisfall. Her har vi en jevnere flyt. Jeg tror vi får en prisøkning, men kanskje ikke like stor som tidligere år, sier Gjertsen.

– Kan påvirkes på sikt

Nedgangen i oljeindustrien skaper stor usikkerhet i enkelte områder, spesielt i Stavanger. Om nedgangen vil påvirke Sortland er langt fra sikkert.

– Prisutviklingen vil kunne påvirkes av nasjonale endringer, men Sortland og Vesterålen kommer neppe til å merke dette direkte, siden vi har få oljearbeidsplasser. Men en vedvarende nedgang i norsk økonomi vil påvirke boligmarkedet på lengre sikt, sier Gjertsen.

DNB-megler Per Elvenes spår også et stabilt boligmarked i 2016.

– Året vil nok forløpe som vanlig her hos oss. I de større byene vil markedet påvirkes av nedgangen i oljenæringa, men jeg tror ikke vi kommer til å merke så mye, sier Elvenes.

Liten økning

DNB-megleren anslår en prisstigning på fem prosent i år.

– En slik økning er sunn. Prisstigningen vil likevel være avhengig av hvor huset står. Boliger i utkanten av kommunen vil ha en tregere prisutvikling enn boliger nært sentrum, sier Elvenes.

Gjertsen i Eiendomsmegler1 mener at sortlendinger på boligmarkedet ikke trenger å uroe seg for store svingninger det kommende året.

– Det er trygt å eie bolig i Sortland. Her vil det alltid være etterspørsel etter bolig, sier Gjertsen, som peker på tilflytting fra nærliggende distrikt som en årsak til stabiliteten.

Han ser likevel noen skjær i sjøen.

– Usikkerhet rundt flytting av kystvaktbasen er noe som enkelte av kundene mine er opptatte av.