Konferansen er en internasjonal klimakonferanse med fokus på havet og kystsamfunn i nord. Konferansen, som går av stabelen 6.-7. juni, skal bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv, med lokalsamfunn som kan skape verdier i en verden i rask forandring, heter det i en pressemelding.

– I lys av raske endringer både i politiske rammebetingelser og klima, må vi ta innover oss at vi må tilpasse kursen for å bygge robuste lokalsamfunn for framtida. At regionale aktører får møte internasjonal ekspertise på hjemmebane i nord, er unikt, sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord.

Museum Nord/ GaiaVesterålen er en pådriver for bærekraftig omstilling og kunnskapsformidling om dette i Nord-Norge, og går nå sammen med sterke samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt for å løfte arbeidet til et nytt nivå gjennom en internasjonal konferanse,

Flere lokale aktører

Museum Nord/ GaiaVesterålen er hovedarrangøren bak Gaia Arctic Summit. Konferansen er en del av EU-prosjektet RESIST, hvor Andfjord Salmon og Vesterålsrådet også er samarbeidspartnere.

I tillegg er blant annet Deadline, Arena Storheia og SINTEF noen av samarbeidspartnerne bak den internasjonale konferansen, som forventes å tiltrekke seg opptil 450 gjester fra Norge og Europa. Gaia Arctic Summit går av stabelen for første gang på Kulturfabrikken Sortland 6.-7.juni.

Arrangørene har allerede sikret seg at både Verdensbanken, FN, Nordisk Investeringsbank og EU-kommisjonen kommer til Gaia Arctic Summit.

Programmet består av fire overordnede tema som sammen skal bidra til å styrke omstillingskompetansen: klimaforskning med fokus på havet og Arktis, endringer i politiske rammebetingelser, finansiering, forskning og innovasjon, og kunnskapsbygging og samarbeid mellom regionale og internasjonale aktører.

Viktig konferanse

– Det er spennende, og ikke minst viktig, å arrangere en konferanse her i Vesterålen for å koble regionale bedrifter med internasjonale aktører. For oss som søker å være ledende på bærekraftig produksjon av laks, er det avgjørende at vi holder oss oppdatert både på klimaforskning og politiske rammebetingelser, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Han mener videre at Gaia Arctic Summit blir en svært viktig og unikt tilgjengelig kunnskapsarena for næringslivet i nord, og bidrar til verdifull kompetanse, innsikt og relasjoner som styrker forutsetninger for å være konkurransedyktig,

SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner og leder RESIST-prosjektet. De ønsker å bidra til attraktive og tilpasningsdyktige kystsamfunn gjennom samarbeidsprosjekter som spenner fra internasjonalt til regionalt nivå, forteller Jan Håvard Skjetne, forskningsleder i SINTEF Digital.

Omstilling og innovasjon

– Gjennom Gaia Arctic Summit kan vi invitere og mobilisere lokale foregangsaktører for omstilling og innovasjon. Deltakere på konferansen vil også få muligheten til å lære av miljøer fra hele Europa, som møter klimaendringene på ulike måter i sine lokalsamfunn, sier Skjetne.

I juni fylles altså Vesterålen med tilreisende konferansedeltakere fra hele Norge og Europa, noe som gleder prosjektleder i GaiaVesterålen, Ane Høyem.

– Det er stor stas at internasjonale, samfunnsdefinerende organisasjoner har valgt å komme hit – samtidig! I tillegg til at vi skaper en brennaktuell kunnskaps- og kompetansearena, viser den høye interessen at Vesterålen er i ferd med å posisjonere seg internasjonalt som en attraktiv destinasjon. Vi tror dette kan skape store ringvirkninger også for reiselivs- og turistnæringen i regionen, sier Høyem.