LO-leder Peggy Hessen Følsvik orienterte riksmekler Mats Ruland og motparten NHO om LOs streikeuttak tirsdag ettermiddag.

Hvis partene i årets lønnsoppgjør ikke blir enige innen midnatt natt til søndag, kan 22.947 LO-medlemmer bli tatt ut i streik – i første omgang. Totalt kan rundt 185.000 LO-organiserte bli tatt ut hvis en storstreik i frontfaget blir langvarig.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier Følsvik.

Varsler storstreik

Meklingen starter fredag. Partene møtes til tvungen mekling fredag formiddag. Hvis de ikke blir enige innen fristen går ut ved midnatt natt til søndag, kan det samme dag bli streik.

Konflikten vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse, senest klokka 6 søndag 16. april. LO legger opp til å ta ut ansatte i et bredt spekter av bransjer over store deler av landet hvis det blir konflikt.

YS varslet tidligere tirsdag at nesten 1.500 medlemmer kommer til å bli omfattet av organisasjonens første uttak.

Krever mer å rutte med

Både YS og LO krever å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft.

Etter flere år med reallønnsnedgang, må det tas grep for at arbeidstakerne ikke skal sakke enda lenger etter prisutviklingen, krever de.

– Norske arbeidstakere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapningen, sier Følsvik.

Disse kan rammes i Vesterålen:

LO har offentliggjort en detaljert liste over hvilke bedrifter som vil tas ut i første streikerunde skulle det ende med strek. Denne er gjengitt av blant annet VG:

Her kan du se detaljert liste over bedrifter der det er gitt varsel om plassfratredelse.

På listen kan man lese at det på Sortland er snakk om at to bedrifter kan tas ut i streik. Disse er:

  • Georg A Ellingsen AS

og

  • Veidekke Industri AS, Asf Sortland

Fergestreik

Også flere fergestrekninger i regionen vil rammes hvis det blir streik fra søndag.

Dette gjelder sambandene Bogenes - Lødingen (Rute B) og Melbu - Fiskebøl der henholdsvis M/F Lødingen og M/F Tysfjord hos Torghatten Nord kan bli tatt ut i streik.

I tillegg står M/F Hålogaland som betjener ruten Refsnes - Flesnes på listen over fartøy der mannskap kan bli tatt ut i streik fra søndag.