Trafikkulykkene skjedde på fylkesvei 82 på Holandshøgda ved Kleiva i Sortland.

Ifølge operasjonsleder hos politiet i Nordland, Remi Johansen Politiet i Nordland er det snakk om flere personbiler som har kjørt ut av veien.

Det er vanskelige kjøreforhold, og politiet har varslet entreprenør om at det trengs strøing. Foto: Casper Bjørnsund

– Det er en bil som har kjørt ut av veien, bilberging er på vei og det er ikke meldt om personskader. Utover det kjenner jeg ikke til uhellet, ut over at vi har snakket med personen, sier operasjonslederen.

Det har vært et døgn med utfordrende kjøreforhold på grunn av overgangen til mildvær.

– Det er glatt føre overalt i Nordland nå, sier Johansen.

Like etter den første bilen havnet utfor veien, kjørte en personbil nummer to utenfor veien, ifølge VOL sin utsendte.

Heller ikke ved denne utforkjøringen oppstod det noen personskade, opplyser politiet.

– Ja det stemmer. De to bilene står 50 meter fra hverandre. Så vi har varsler til Vegtrafikksentralen at de må få en bil dit ut for å strø. Det er ikke spesielt gode kjøreforhold, sier operasjonsleder Remi Johansen.

De to personbilene havnet i grøfta med 50 meters mellomrom. Til alt hell ble ingen skadet i utforkjøringene. Foto: Casper Bjørnsund

Han opplyser at det både er sporete og glatt på stedet.

– Det er håpløst over hele Nordland slik det har vært med føret, men det skal bli bedre. Vi vet hvor vi bor, men jeg tenker at så lenge det går bra med folk er det en god ting, sier operasjonslederen.

Det er både sporete og glatt på fv 82 over Holandshøgda, noe Vegtrafikksentralen er blitt varslet om. Foto: Casper Bjørnsund