Fra Vesterålen og Hadsel kommer Arne Ivar Mikaelsen (V) og Aina Nilsen (Sp) inn i fylkesrådet.

Den nye posisjonen består av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Det er et nokså ungt fylkesråd som vil bli valgt under Nordland fylkestings konstituering i neste uke.

– Unge, og svært erfarne politikere, sier en fornøyd kommende fylkesrådsleder, Svein Øien Eggesvik.

– Jeg er svært fornøyd med sammensetningen av fylkesrådet. Vi har store ambisjoner for Nordland, og med denne relativt unge gjengen i førersetet har vi muligheten til å gjennomføre mye god politikk til beste for Nordland og nordlendingen, sier kommende fylkesrådsleder Svein Eggesvik (Sp).

Ny, tydelig retning

Marianne Dobak Kvensjø vil være nestleder og fylkesråd for samferdsel. Hun mener det nye fylkesrådet vil gi en ny, tydelig retning i politikken for nordlendingene, og kan nesten ikke vente på å få sette i gang.

– Vi gleder oss til å komme i gang med vårt arbeid. Vår politikk skal tilrettelegge for næringslivsutvikling og arbeidsplasser i hele Nordland, og bidra til at det er godt å bo og leve her, sier nestleder og fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H).

Mye å gripe fatt i

Fylkesrådsleder Eggesvik viser til at det er mange viktige saker som har stor betydning for utviklingen av Nordland å gripe fatt i.

– Vi står overfor mange store og viktige saker fremover. Vi ønsker å ansvarliggjøre og løfte det politiske ansvaret og dermed også muligheten for å gjennomføre vår felles politikk bedre, underbygger Eggesvik.

Det kommende fylkesrådet utvider med en fylkesråd, og vil bestå av syv fylkesråder som vil utøve den daglige driften av Nordland fylkeskommunes tjenester.

– Vi har valgt å utvide med en fylkesråd fordi det skjer svært mye i Nordland framover, og for at ikke fylkesrådene skal ha for brede fagområder å styre, mener vi dette blir en god løsning. Som en del av denne omorganiseringen, har vi valgt bort å ansette politisk rådgiver for fylkesrådet, avslutter nestleder Dobak Kvensjø.