Forrige uke meldte Statt Torsk at selskapet har inngått en intensjonsavtale med Vesterålen Havbruk om en mulig sammenslåing.

Det ga nær en dobling på selskapets aksje på børsen torsdag formiddag, skriver Intrafish.

Vesterålen Havbruk har vokst betydelig, og flyttet deler av virksomheten til Bø. her brukes brønnbåt brukes i dag for å losse torsken, i stedet for ventemerder Foto: Tone Marit Sørensen

«Prekær pengemangel»

Statt Torsk hyret nylig to meglerhus for å se på strategiske alternativer. Da gikk de ut og opplyste at de trengte rundt 50 millioner kroner i frisk kapital på kort sikt. Nå ligger altså en mulig løsning på bordet, et godt stykke lenger mot nord.

Det var i begynnelsen av august at det ble kjent at bedriften på Stadlandet var i prekær pengemangel.

– Vi trenger kapital for å drive videre og ekspandere videre, sa sjefen for Statt Torsk, Gustave Brun-Lie, til E24, som en forklaring på meldinga fra torskeoppdrettsselskapet om at de ville satte i gang med en strategisk gjennomgang.

Brun-Lie fortalte at en emisjon, altså innhenting av penger fra aksjonærer ved utstedelse av nye aksjer, ville være det mest sannsynlige. I første omgang handlet det om å hente inn 40–50 millioner kroner.

– Men det er et tøft investormarked for sjømat nå, så jeg sier ikke at det er en enkel sak, la han til.

– Hvor akutt er pengemangelen?

– Det er jo selvsagt prekært. Vi velger å gjøre dette nå, slik at vi har god tid til å områ oss. Vi burde nok forsøkt litt tidligere, men investormarkedet er ikke så interessert midt på sommeren, sa han.

Vesterålen havbruk sørger for helårige arbeidsplasser ved torskeslakteriet i Straumsjøen i Bø Foto: Tone Marit Sørensen

Priset til 255 millioner

I forrige ukes melding opplyses det at en struktur foreløpig ikke er vedtatt, men at det i intensjonsavtalen er lagt opp til en prising av Statt Torsk til rundt 255 millioner kroner, mens Vesterålen Havbruk prises til rundt 610 millioner kroner.

De første dagene av august ble Statt Torsk verdsatt til 100 millioner på Oslo Børs.

Prisingen av 255 millioner kroner for Statt Torsk tilsvarer en aksjekurs på rundt 1,20 kroner. Det er betydelig over sluttkursen onsdag, som var på 0,28 kroner.

Avnotering

Den potensielle transaksjonen skal betales med aksjer i Vesterålen Havbruk, og kan føre til at Statt Torsk-aksjen blir avnotert fra Euronext Growth-listen, skriver E24.

Som en del av avtalen vil Statt Torsk trolig midlertidig justere planene sine om utsett av settefisk på sitt anlegg i Rekvika.

Ønsker mer areal

I meldingen understrekes det at det ikke gis noen garanti for utfallet av forhandlingene med Vesterålen Havbruk, og at det heller ikke kan gis noe tidspunkt for når dette kan skje.

– Jeg verken kan eller vil kommentere saken på det nåværende tidspunkt. Det jeg kan si er at vi ønsker å satse på oppdrett av torsk og at vi har behov for større arealer for å kunne realisere våre planer. Vi har satset og kommer til å satse på Myre, der vi har flere selskap, sier administrerende direktør i Vesterålen Havbruk, Brynjar Kværnstuen, til Bladet Vesterålen.

Hvitfiskkonsernet Vesterålen Havbruk har base på Myre i Vesterålen. Selskapet driver med oppdrett, fiskemottak, videreforedling, oppdrettsslakteri og utvikling av sporingsteknologi for sjømat.

Det jobber i dag rundt 200 medarbeidere i konsernet.