Leder for ei felles grunneierforening for Torset har tatt kontakt med Øksnes kommune med formål å høre om det kunne være fornuftig med et møte der man får avklart hva kommunen tenker om Torsetveien, og hvilken form de skal kommunisere til kommunen når de mener veien bør vedlikeholdes.

– I den senere tid er det gjort henvendelser til Øksnes kommune om veiens beskaffenhet. For noen er det frustrerende å ikke få respons på henvendelsen. Vi ønsker ikke å diskutere veien i offentlighet gjennom postmottak, påpeker lederen i henvendelsen.

VOL er kjent med at det fra andre innbyggere på Torset også er gjort framstøt mot kommunen for å få skikk på det som ble omtalt som en elendig vei.

Kommunen har takket ja til invitasjonen og innkaller til møte 14. november på rådhuset på Myre.