Nordlandssykehuset er tildelt 4,2 millioner kroner fra Kreftforeningen til kliniske behandlingsstudier.

–For pasientene våre er dette kjempeviktig! Kvalitet i behandling og deltakelse i kliniske studier er to sider av samme, viktige sak, sier de ansatte ved Avdeling for kreft og lindrende behandling.

​Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og eventuelle bivirkninger. Prosjektleder for forskningen i Nordlandssykehuset er overlege Bård Mannsåker.

– Dette er svært gode nyheter. Vi deltar i flere store kliniske studier innen kreft, men har over lengre tid slitt med manglende kapasitet. Nå får vi muligheten til å øke vår innsats. Det er også viktig å nevne at vi hadde gode samarbeidspartnere i sykehuset og ved UNN med i søknaden vår, sier han.