VOL skriver for tiden en serie artikler fra rundt regnet ett hundre år tilbake for å gi et innblikk i hva som var viktig for vesterålingene i tiden rett før og rett etter 1920. På den tiden dekket Vesteraalens Avis hele regionen, hvilket de nedenstående notiser fra 1923 viser.

Språket er for orden skyld noe tilpasset dagens rettskriving.

Den unge norsk-amerikaneren Knut Nordsving kjøpte et landesykke på 160 acer nær Santo Fe Sprengs i USA. Acre er en eldre måleenhet for areal, som historisk sett betyr åker. 1 acre er litt over 4000 kvadratmeter.

– Det viser seg nå at det gikk en oljekilde gjennom eiendommen, og Nordsving har nå solgt sin farm til et syndikat for to millioner dollar, heter det i notisen fra Vesteraalens Avis i 1923.

To millioner dollar i 1923 tilsvarer 51,8 millioner dollar i 2016, eller 443,3 millioner kroner etter dagens kroneskurs.

Mannen skulle ifølge avisnotisen bruke pengene på å bygge seg en 12-etasjes forretningsgård i Los Angeles.