- Disse tallene er med på å synliggjøre næringen, hvor viktig den er, sier Ingebrigtsen til Kyst og Fjord. Han understreker at denne økte verdiskapningen er noe som fiskerne selv bidrar med hver eneste dag.

- Fiskeflåten har blitt mer moderne og vi har blitt flinkere til å ta vare på fisken. Dette gjør at de som selger fisken får bedre betalt i de neste leddene, mener Kjell Ingebrigtsen.

Vil synliggjøre næringen

Tror du det er mange i Norge som ikke kjenner til den betydningen fiskeriene har?

- Jeg tror dessverre det er mange som ikke har oppmerksomhet overfor vår næring. Vi jobber i det daglig med det å gi en forståelse av hvor viktig fiskeriene er for AS Norge. Uten fisken i havet ville ikke det norske samfunnet vært som i dag. Fisken la grunnlaget for Norge som nasjon. Altfor mange er ikke kjent med dette, sier han.

- Det er noen få uker igjen av valgkampen. Tror du disse tallene kan være med på å vise fram fiskeriene mer nå i innspurten?

- Jeg håper det at det bidrar til å synliggjøre næringen. Fiskeriene er viktige og de vil bli enda viktigere i framtiden. Det er virkelig spennende tider vi går i møte, slår Kjell Ingebrigtsen fast.

Fortsatt vekst

– Vi har hatt en stabil og god vekst de siste årene som er med på å styrke alle ledd i næringen og bidrar til å forankre fiskerinæringens betydning både nasjonalt og internasjonalt, sier Ingebrigtsen.

– Fiskerinæringen har hatt enorm betydning for utviklingen av kyst-Norge. Vår næring vil fortsatt ha stor betydning for videre utviklingen i distriktene knyttet til bosetning, verdiskaping og kompetanseutvikling. Dette gir meg stor fremtidstro, også gitt befolkningsutviklingen i verden og behovet for den maten som tas på land av norske fiskere, sier lederen i Fiskarlaget.

– Verden etterspør norsk fisk. Både kvalitet, hvordan våre bestander forvaltes og at fisken kommer fra et rent hav er momenter som gjør at norsk fiskerinæring vil fortsette å skape store ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og ute i verden, sier Kjell Ingebrigtsen.