I statsråd ble det fredag vedtatt forskriftsendringer som åpner for bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på deltakerloven.

– Mindre fare for anmeldelse

Tidligere har bare brudd på havressursloven vært sanksjonert med overtredelsesgebyr. Vedtaket er en oppfølging av tidligere lovvedtak i Stortinget om innføring av overtredelsesgebyr ved brudd på deltakerloven, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Dagens forskriftsendringer betyr at næringsaktører som begår mindre overtredelser av deltakerloven, ikke lenger risikerer politianmeldelse og straffeforfølgning. Saksbehandlingen blir også enklere og mindre ressurskrevende, til beste for både næring og forvaltning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Men ved grovere regelbrudd, vil politianmeldelse og straffeforfølging være den aktuelle reaksjonsformen, presiserer han.

Samme tak på gebyret

Taket på overtredelsesgebyr vil fortsatt være 100.000 kroner. Ved brudd på torsketrålernes leveringsplikt vil det gjelde et høyere tak for overtredelsesgebyr, på tre millioner kroner per leveringspliktig torsketråler per år, melder regjeringen.

Dette skyldes at overtredelsesgebyr i slike saker vil være et alternativ til tilbakekall av fisketillatelse.