– Gir mindre fare for politianmeldelse og straffeforfølgning ved små overtredelser

– Saksbehandlingen blir også enklere og mindre ressurskrevende, til beste for både næring og forvaltning, sier fiskeriminister Per Sandberg.