– Flystasjonssaken skal vi opprettholde trykket på, sa både avtroppende leder Svein Haug, og ny leder Knut Nordmo.

Nær tjue medlemmer hadde møtt opp til møtet i lokallaget av Senterpartiet, som oppnådde et valgresultat uten sidestykke med hele 2.189 stemmer av totalt 3.052 avgitte stemmer!

I årsmøtet var det full enighet om å holde oppe trykket i Andøya flystasjon-saken.

– Her mener jeg vi må ha fokus på det som går på forsvarsevne og kapasitet, og at Norge ikke kan klare seg uten basen her med tanke på behovet for å motta alliert støtte til krig, kriser og øvelser i fredstid, sa påtroppende leder av lokallaget - Knut Nordmo.

– Ja, jeg er enig. Ap’s dokument-8 forslag var skuffende ullent. Så skal vi vinne frem, er det viktig å trykke på når det gjelder den linja, mente også Odd Roger Enoksen.

Årsmøtet sørget også for å ta grep i forhold til å satse på den yngre garde. Per Kristian Spjelkavik Elvan ble valgt inn i det nye styret.