– Det er synd at saken rundt formuesskatten tabloidiseres så mye i media. Dette handler ikke om en rikingskatt, sier LNS-direktør Frode Nilsen.

Ingen rikingskatt

Han understreker at han ikke har noe imot at de som er mest bemidlet betaler mest skatt, men mener at formuesskatt er en helt feil beskatningsform. Det kan være vanskelig for de fleste å skjønne hva denne type skatt egentlig innebærer.

– Dette handler ikke om en rikingskatt slik som det fremstilles. Mange eiere av familiebedrifter i distriktene må betale betydelige beløp i formuesskatt. På papiret kan disse ha betydelige formuer. Disse formuene finnes som regel ikke i rene penger, men er låst opp i maskiner, utstyr, produksjonsmateriell og lignende. Ofte kan formueskatten bli det mangedobbelte av det som eierne har i inntekt, utdyper Nilsen.

Må ta ut ekstra utbytte

For å finansiere formuesskatten, må eierne ta ut utbytte fra bedriften sin, ifølge Nilsen. I tillegg til å ta ut for formuesskatten, må de også ta ut ekstra utbytte for å betale utbytteskatten.

– Skal man betale en million i formuesskatt, må man ta ut mellom 1,3 og 1,4 millioner for i tillegg kunne betale utbytteskatten. Dette svekker egenkapitalen til selskapene og konkurranseevnen, slår Nilsen fast.

– Det er et kjempeparadoks at utenlandske firmaer i Norge, eller norske bedrifter eid av utenlandske eiere, slipper å betale formuesskatt. For eksempel i entreprenørbransjen gjør dette at norske selskaper blir mindre konkurransedyktig i sitt eget hjemmemarked. Ingen av de landene vi konkurrerer med, har tilsvarende skatt, utdyper han.

Har vært veldig krevende

For å illustrere konsekvensene, bruker Nilsen seg selv som eksempel.

– På grunn av formuesskatten er min totale skatt neste like høy som min inntekt. For å betale den må jeg ta ut utbytte av bedriften. Så lenge bedriften går med overskudd er det jo greit. Men den dagen du går med underskudd, vil man få problemer med å hente kapitalen, sier han.

– Vår bedrift har slitt de siste åra. Å skrape sammen nok penger til å betale formuesskatten har vært veldig krevende, legger han til.

Risikerer å selge anleggsmidler

Nilsen understreker at slik situasjonen er nå, må formuesskatten betales selv om bedriften går med store underskudd.

–  Måten man finansierer dette på er enten ved å ta opp lån i bank, noe som kan være svært vanskelig når bedriften går med underskudd, eller å selge unna anleggsmidler, sier han.

– Fullt mulig å få inn skatt på andre måter

Konsernsjefen presiserer at han ikke har noe imot et fornuftig skattenivå, men bruk av formuesskatt i dagens form mener han er helt feil måte å gjøre det på.

– Høyre skal ha kreditt for at de kjører saken, men det må bruke en annen metode. De klarer ikke å forklare media og befolkningen hva formuesskatten egentlig innebærer. Det er fullt mulig å få inn skatt på andre måter, som for eksempel gjennom toppskatt. Jeg tror ikke det blir fleire nullskatteytere av den grunn. Viljen blant norske bedriftseiere til å betale skatt er stor. Formuesskatten slik den er i dag, er urettferdig og konkurransevridende. Det er rett og slett elendig distriktspolitikk, slår Frode Nilsen fast.