Årsaken er at det kun i kommuner med over 30 stemmeberettigede kan stemmes på ordinær måte. Derfor håper Inga at flest mulig nå forhånddstemmer.

– I alle kommuner i Vesterålen bortsett fra Sortland, som har 68 i valgmantallet, må man forhåndsstemme for sametingsvalget, forklarer Inga.

Inga er kandidat til Sametinget for Arbeiderpartiet, og han sier selv han har fått indikasjoner at han kan kommme inn.

- Det vil bli veldig jevnt og her vil få stemmer avgjøre. Derfor håper jeg flest mulig forhåndsstemmer, sier Inga.

– Det er kanskje slik at ikke alle vet at de må forhåndsstemme. Vi har behov for å få opp valgdeltakelsen også sier Inga og forklarer at det ved forrige valg kun var 50-60 prosents oppslutning.

Frist for forhåndsstemme er siste fredag før valgdagen, altså førstkommende fredag 8. september.