Etter at Fylkesmannen underkjente vedtaket i Bø kommunestyre grunnet blant annet å ikke ha gjort egne vurderinger i forkant av vedtaket i fjor høst, var saken oppe i formannskapet i forrige uke. I dag gikk den gjennom med 12 mot sju stemmer i kommunestyret.

Evar Kristoffersen, daglig leder og hovedeier i Egil Kristoffersen og sønner, er glad for vedtaket.

- Det var forventet, men jeg håper nå vi kan nærme oss en ferdigbehandling. Hvor lang tid skal en måtte vente på byråkratiet?

Ordfører Sture Pedersen er trygg på at vedtaket denne gangen ikke kommer tilbake til dem.

- Vi har hele tiden hatt dialog med Fylkesmannen for å skre at vi gjør dette rett, sier Pedersen.

Saken blir nå lagt ut på tre ukers høring.

- Vi håper nå at saken kan få fortgang. Det kan komme innsigelser, men vi håper for selskapet sin del at dette nå kan være på plass innen våren eller høsten 2017, sier Pedersen.

Vedtok oppdrett ved Gaukværøya - igjen Med 12 mot sju stemmer vedtok kommunestyret i Bø på nytt at Egil Kristoffersen & Sønner får opprette oppdrett ved Gaukværøya. - Utrolig lang ventetid

Daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner, Eva Kristoffersen, er rystet over at vedtaket har tatt 1,5 år å bli endelig.

- Vi ligger nå et halvt år bak skjema. Vi søkte 18. mai 2015 og vi er fortsatt ikke i nærheten av oppstart. Vi kan vel ikke forvente at det ikke kommer innsigelser i høringstida denne gange heller, sier hun og legger til.

– Oppdrettssaker burde ha blitt behandlet av ett organ Daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner mener for mange etater er involvert i søknadsprosesser om oppdrettsanlegg. - Viktig

- Hvorfor er dette anlegget så viktig for dere å få på plass?

- Det er viktig for oss for vi driver med samarbeid med flere organer og andre selskaper i bekjemping av lakselusa. Å få dette anlegget på plass gjør at vi kan i større grad brakklegge andre områder, sier hun.

Ifølge Kristoffersen er området med Gaukværøya et særs godt egnet område for oppdrett og er viktig for å kunne følge opp de bestemmelser som er lagt på oppdrettsnæringa.

- Samfunnet vil vi skal forbedre oss og for å få til det må vi rett og slett ha areal vi kan bruke. Området ved Gaukværøya er et typisk slik område. Det er viktig for samfunnet, det er da bare så synd vi ikke er flinke nok til å forklare dette til samfunnet, sier hun.