Under helgas årsmøte i Nordland Arbeiderparti stemte et overveldende flertall for partiets programforslag om konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten. Forslaget innebærer også at man ikke vil konsekvensutrede kystområdene utenfor Vesterålen og Senja i kommende stortingsperiode, men vente til man har oppdatert kunnskap.

På årsmøtet til Nordland Arbeiderparti stemte 92 for konsekvensutredning av havområdet Nordland VI, mens 36 stemte mot. Blant nei-stemmene var det i stor grad mandater fra Lofoten og AUF. I Vesterålen var det kun Øksnes sitt lokallag som stemte mot. Det skal også ha vært noen enkeltrepresentanter fra andre vesterålskommuner som ikke støttet programforslaget.

– Fiskeriene først

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen sier et enstemmig medlemsmøte lokalt sa nei til konsekvensutredning.

– Lokalt er vi delt på midten, med både de som er for og imot. Men medlemsmøtet bestemte likevel at hensynet til fiskeriene skal gå først. Vi er bekymret for at oljevirksomhet ikke er forenelig med fiskerinæringa, som vi lever av. Vi har allerede mange rapporter som er skrevet opp gjennom årene, og det er nok forskning som sier at seismikk og andre ting som følger med oljevirksomhet ikke lar seg forene med fiskeri, sier Bråthen.

Mange for – også i Øksnes

Personlig er hun også mot konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men sier at hun lokalt i Øksnes møter mange som er for.

– Jeg har tenkt på hvorfor det ikke er større entydighet i Øksnes, som er landets største torskekommune. Jeg tror det har noe med mentaliteten her å gjøre, som er den samme som gjør at vi har utviklet oss til å bli den fiskerikommunen vi er i dag. Jeg tror det handler om en evne til å være litt forut en del ting, og at de har tro på at vi innen den tid vil ha teknologi som gjør det mulig med sameksistens, sier Bråthen.

Med flertall for programforslaget, går Nordland Ap i en annen retning enn partikolleger i Troms og Finnmark, som har stemt nei. Det har også Aps fylkeslag i Akershus, Buskerud og Sogn og Fjordane gjort. Rogaland, Oppland, Hedmark og Vestfold har stemt for konsekvensutredning av områdene sør for Lofoten.

Saken skal avgjøres på Aps landsmøte i april.