Det går frem av årsregnskapet fra selskapet. Selskapet har trålerne «Havtind», «Vesttind» og «Gadus Njord». Høydepunktene står i kø når 2016-regnskapet skal omtales.

  • For første gang i historien passerte omsetningen en halv milliard kroner. Fangstinntektene passerte 505 millioner kroner i fjor mot 460 millioner i 2015.

  • For første gang i historien var driftsmarginen, det vil si driftsresultat i prosent av omsetning, bedre enn 15 prosent. I perioden fra 1998 til 2013 har marginen variert fra en til typisk 6-8 prosent per år. Etter 2013 har selskapet sett tosifrede tall i driftsmargin.

  • Driftsresultatet har selvsagt aldri vært høyere. I fjor satt eierne igjen med 142,8 millioner kroner (130,8 millioner i 2015) på driften, 137,9 millioner kroner (121,3 millioner i 2015) før skatt og etter å ha betalt 30 millioner kroner i skatt (24,9 året før) hadde selskapet et nettoresultat på 107,7 millioner kroner (96,4 millioner kroner året før). Også det er ny rekord.

De tre siste årene har vært en drøm for eierne. I perioden 1998-2016 og Nordland Havfiske og dets forløpere til sammen bokført 840 millioner kroner i overskudd på driften. 380 millioner kroner er tjent de tre siste årene. Det utgjør 45 prosent av driftsoverskuddet for 18-årsperioden.

De gode tallene er oppnådd i perioder der fiskeindustribedriften på Melbu har hatt mange permitteringsdøgn på grunn av mangel på råstoff.

Fra ferskfisk til frysetrålere  Mens filetarbeiderne på Melbu fortviler over mangelen på ferskt råstoff, blir ferskfisktråleren «Stamsund» nå byttet ut med frysetråleren «Gadus Njord» og «Melbu-fisken» fordufter i systemet.  Sykdom og ulykker.

Av årsberetningen går det fram at selskapet fisket godt i fjor. I 2016 hadde trålerne fangstrater på 23 tonn fisk per driftsdøgn. I 2015 var raten 17,9 tonn per driftsdøgn. Samtidig falt antallet driftsdøgn fra 1.379 døgn i 2015 til 1.041 døgn i 2016. Samlet fangst endte på 24.077 tonn i 2016 mot 24.639 tonn i 2015. Samtidig er ikke alt bare fryd. Nordland Havfiske melder om mye sykdom. I 2016 var sykefraværet på 5.063 døgn, som tilsvarer 11,6 prosent av total arbeidstid. Det forårsaker en viss uro i selskapet.

– Selskapet har de siste årene gjennomført en rekke tiltak og har en egen handlingsplan for å redusere sykefraværet samt bedre kvaliteten på HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet) i selskapet. Til tross for dette har sykefraværet økt fra 9,6 prosent i 2015 til 11,6 prosent i 2016, noe som er høyere enn konsernets målsetting på seks prosent, skriver styret i årsberetningen. Det meldes at det i fjor ble registrert 10 ulykker om bord i trålerne. Syv har ført til sykemeldinger.

«Gadus Njord» klar for fiske I dag døper rederiet Havfisk sin nye tråler Gadus Njord i Stamsund, Lofoten. God balanse

Styret mener at selskapets finansielle status er god. Omløpsmidlene, herav en kontantbeholdning på 151 millioner kroner, er bokført til 202,7 millioner kroner. Egenkapitalen er på 354 millioner kroner og samlet gjeld er på 488 millioner kroner.

Nordland Havfiske skiftet i 2006 navn fra AS Havfisk til Nordland Havfiske.