– Dette har vært en lang og dryg prosess, da vi må forholde oss til to instanser: Nordland fylkeskommune som veieier, og Statens Vegvesen som veimyndighet, åpnet ordfører Tove Mette Bjørkmo torsdagens formannskapsmøte med.

– Rundkjøring er beste løsning

Sammen med fylkeskommunen har Sortland kommune kommet frem til at en rundkjøring ved Strandskogjordet er den beste løsningen, som også er innenfor det Statens Vegvesen som veimyndighet kan godkjenne.

– Jeg mener at rundkjøring er det vi bør gå videre med, sa Bjørkmo.

Reguleringsprosess

Torgeir Tobiassen ved teknisk etat har hatt møter med de næringsdrivende og grunneierne i området.

Kommunen har hatt møter med grunneierne på vestsiden av veien, men de har ikke fått presentert rundkjøringsmodellen.