En mann på 26 årfra Andøy kommune har fått en bot på 2.500 kroner, subsidiært fem dager i fengselfor at han i mars på Sortland var i besittelse av ca 2 gram hasj.