At det finnes store grafittforekomster i Vesterålen, er kjent. Også for to år siden bevilget fylkeskommunen penger til undersøkelser av grafittforekomster.

NGU har gjennomført flere undersøkelser i Vesterålen de siste årene, og har påvist flere mineraliseringer av grafitt.

Selskapet Norwegian Graphite hadde store planer om grafittutvinning på Jennestad i Sortland. Mens selskapet ventet på politisk behandling av arealplan, samt finansiering av prosjektet, ble de slått konkurs i oktober i fjor.

Les også: Norwegian Graphite konkurs

Fylkesrådets midler

Nå vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegge berggrunnen i Nord-Norge, og de skal se etter drivverdige forekomster av kalkspatmarmor, grafitt og nikkel-kobber i Nordland.

Les også: – Har ikke vært klar over at fristene ikke har blitt overholdt

Det ble gitt ekstraordinære midler til NGU i statsbudsjettet for 2011-2015, men midlene er utelatt i budsjettet for 2016 og 2017. Det er heller ikke gitt signaler om at midlene vil komme tilbake i budsjettet. Derfor har fylkesrådet i Nordland gått inn med bevilgninger for å få gjort kartleggingsarbeidet.

– Kan ha økonomisk potensial

I Lofoten og Vesterålen skal inntill 400 000 kroner brukes i 2017 for å undersøke grafittmineraliseringer. Undersøkelsene vil være geologisk kartlegging, geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving.

Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Det vil bli undersøkt i Sortland, Bø og Øksnes, i tillegg til i Vågan kommune i Lofoten.

Prosjektet vil kartlegge størrelse og kvalitet av kjente og nye grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen. Sluttprodukt vil være en prioritert liste over de antatt mest interessante grafittforekomstene i Nordland fylke og på landsbasis.

Les også: Grafitt fra Sortland skal revolusjonere oljevern

I EU sitt råvareinitiativ pekes det på en rekke metaller og mineraler som er strategiske for industrien i Europa. Grafitt er ett av disse mineralene. I dag er Skaland Graphite på Senja den eneste produsenten av naturlig grafitt i Vest-Europa.

Muligheten for å finne forekomster i Nordland som i dag eller i framtiden kan ha økonomisk potensial, er gode. NGU sine arbeider i Lofoten og Vesterålen vil løfte muligheten for at mineralselskaper vil videreføre undesøkelser med hensyn til drift.

Kalkspatmarmor og nikkel-kobber

I tillegg får NGU et tilskudd på 300 000 kroner for å finne ut om to nye forekomster av kalkspatmarmor i Evenes og Saltdal kommuner kan utnyttes kommersielt.

De får også 400 000 kroner for å fastslå utnyttelsespotensialet for kjente nikkel-kobber-forekomster i fylket. Den kartleggingen vil i første omgang omfatte de mest kjente nikkelrike forekomstene, i Bodø, Gildeskål, Beiarn, Narvik og Steigen.