Kystverket storprosjekt i Øksnes, som sto ferdigstilt i fjor høst, har sørget for en nødvendig utvidelse av innløpet til Myre havn. To store moloer i Prestfjorden er også på plass for å skjerme Kartneskaia og innseilinga for tungsjø og vind fra nord og nordvest.

Etter ferdigstillelsen har man imidlertid opplevd at det blir mer tungsjø inne i havna ved enkelte vindretninger, særlig fra vest. Når vestavinden durer på rett inn i havna, tømmes det ofte for båter på Myre-sida.

– Ved denne vindretningen så kan vi få en del bårer på Myre-sida og ved kaianleggene som ligger der. Dette har vært en utfordring i alle år, og den mindre kystflåten har måttet gå over til Sommarøya for å legge seg der. Det har blitt gjort diverse tiltak opp gjennom årene, men det er har kanskje blitt noe mer sjø nå som innløpet til havna har blitt bredere og dypere, sier havnesjef John Danielsen til VOL.

Derfor ses det nå på mulige tiltak for å bedre situasjonen, og havnevesenet har allerede vært i møte med Kystverket.

– Hva slags tiltak dette vil bli, har ikke jeg kunnskaper om per i dag. Derfor er vi nå i dialog med Kystverket, som har kompetansen. Men det må være noe som fysisk stopper sjøen uten å gjøre innløpet grunnere eller smalere, sier Danielsen.

– Var ikke et av målene med Kystverkets prosjekt på Myre å skjerme havna for sjø?

– Målet var å skjerme ytre havn og Kartneset for tungsjø fra nordvest. Det har vært vellykket. Den er ikke skjermet for all tungsjø, men det har blitt mye bedre. Det ble også sagt fra starten at når vi åpnet opp innløpet, kunne vi få en utfordring med mer bårer, sier han og fortsetter:

– Vi har fått langt bedre forhold for båter å legge til kai ved ytre del av havna, og vi kan ta mye større båter inn i havna. Så har vi noen dager i løpet av et år hvor vi har ugunstige vindretninger, og der vil vi nå se på tiltak, avslutter han.