I et brev til kommunen skriver Martinussen om en rekke klager på mail og telefon fra både næringsliv og privatpersoner, der frustrasjon, sinne og oppgitthet ligger klart i dagen.

Lang behandlingstid

Henvendelsen gjelder lang behandlingstid av diverse areal- og byggesøknader, dårligere serviceinnstilling, og i det hele tatt negativ innstilling av enkelte saksbehandlere i teknisk sektor.

– Dette er med på å sette begrensninger for utviklingen av næringslivet i Øksnes, samt at unge familier som vil bygge ikke får den servicen og oppfølgingen de har krav på, skriver Martinussen.

– Kan det være at dere i administrasjonen ikke har registrert og oppfattet signalene, eller har det hele med for stort arbeidspress på teknisk etat, spør redaktøren videre.

Les også: Beklager lang ventetid på Sortland Legekontor

Høy score

Kommunalsjef Einar Ellingsen i Øksnes kommune viser til en brukerundersøkelse fra 2015, der Øksnes komune kommer ut over gjennomsnittet, spesielt når det gjelder byggesaker.

Kommunen vil sjekke ut denne saken for å se om klagen er reell.

Undersøkelsen viser at på en skala fra 1 til 6 , der 6 er topp, kommer Øksnes kommune ut med et snitt 4,7 i byggesaker. Snittet for landet som helhet er 4,2.

Totalt kommer teknisk etat i kommunen ut med et samlet snitt på 4,9 mot snittet for Norge på 4,4.