Det sier leder av Nordland Lastebileierforbund, Einar Endresen.

Les også: Vil ha bedre veistandard

– Tar ikke hensyn

Da VOL nylig kjørte området ved Staven, var det store hull i vegbanen, som var markert fra vegvesenets side.

– Toppdekket er jevnt over dårlig. I vårløsninga blir det ekstra ille. Bilene får mye mer juling enn de gjorde før. Politikerne tar ikke hensyn til den store verdiskapningen vi har i Øksnes, , sier Endresen.

Brøytinga i vinter har vært helt fin, men de sportete veiene har mye å si for ulykkene som skjer, legger han til.

Les også: Møtte kommunen for å diskutere løsninger for fremtida i Nyksund

Skylder på staten

John Danielsen (Sp) mener at overføringene fra staten til fylket er altfor små, sett på bakgrunn av behovet for veivedlikehold.

– Bæreevnen for veiene blir altfor dålig. I vintersesongen, med utfrakting av råstoff, må staten gi oss bedre rammebetingelser, mener han.