– Hva tenker du om situasjonen som Lidahl beskriver i brevet?

– Jeg har forståelse for at personalet ved ABBS har forventninger til at et nytt aggregat, med større kapasitet enn det gamle, leverer strøm til flere funksjoner enn hva det gamle gjorde, svarer Sellevold.

– Kjenner ikke vurderingene

– Er du enig i at situasjonen, slik den er beskrevet i brevet fra tillitsvalgte, er uforsvarlig faglig sett?

– Slik situasjonen beskrives, har jeg forståelse for at den faglig sett kan oppfattes som faglig uforsvarlig, svarer Sellevold.

– I og med at man ved installering av det nye aggregatet, har valgt å ikke ha lys/strøm i medisinrommet. Hva tenker du om pasientsikkerheten i forhold til for eksempel klargjøring av A-preparater?

– Jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger som ble gjort i forhold til lys/strøm til medisinrommet da avgjørelse ble tatt om hvilke funksjoner det nye aggregatet skulle dekke. Jeg er kjent med at ABBS tidligere benyttet batterilykter i tilsvarende situasjoner, svarer Sellevold.

Kjenner ikke begrunnelsen

– Er beskrivelsen til Lidahl om at strøm til alle rommene ble valgt bort på grunn av pris, korrekt? Eventuelt hva er din versjon?

– Jeg er ikke kjent med begrunnelsen for avgjørelsen om at det nye aggregatet skulle levere strøm til samme funksjoner som det gamle.

– Vil dere ordne forholdene slik at det blir strøm på alle rom, slik Lidahl krever?

– Det er allerede tatt initiativ til å få avklart hvilke tiltak som må gjøres for å at det nye aggregatet kan levere strøm til flere funksjoner enn det gamle. Inntil dette er avklart vil det bli utarbeidet prosedyrer for strømbrudd ved ABBS, svarer enhetsleder for helse og omsorg Aud Sellevold.