Tirsdag meldte Øksnes kommune at stein og masser på et sted langs Nyksundveien hadde rast ut i veien. De som ferdes langs Nyksundveien bes om å være oppmerksom.

Øksnes kommune iverksatte tirsdag opprydding.

– Vi ber alle som ferdes på Nyksundveien om å være oppmerksom. Det er varslet fortsatt stor snøskredfare til og med torsdag. Les mer på varsom.no, oppfordret kommunen på sin hjemmeside.

Med store nedbørsmengder, vind og snøsmelting er det også fare for at stein og andre masser løsner. Observasjoner av ras inn i vegbanen kan meldes til Driftsavdelingen, lyder farevarslet.