I en pressemelding skriver DNB at bankene er pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjon som kan bekrefte kundens identitet.

I tilfeller hvor de ikke lenger har registrert tilstrekkelig informasjon eller dokumentasjon, må banken be kunden legitimere seg på nytt. Dette er bakgrunnen for at DNB nå kontakter kunder i Vesterålen.

Erlend Hagen, finansrådgiver i DNB på Sortland, forteller at de fleste kundene enkelt kan legitimere seg via ID-sjekken i BankID-appen og trenger ikke møte opp på kontor.

BankID-appen er en egen app som man må laste ned.

– Raskt og effektivt

Kunder som av ulike årsaker ikke kan legitimere seg digitalt, kan gjøre dette med fysisk oppmøte i banken.

Hagen sier at de i mars åpnet for drop-in og utvidet åpningstiden en dag i uka på kontorene for kunder som skal legitimere seg.

– Vi håper dette bidrar til at vi kan hjelpe enda flere raskt og effektivt, sier Hagen.

Han legger til at det er viktig at kunder som har utfordring med å få pass eller time for ID-kort før frist for legitimering, og som ikke har annen gyldig legitimasjon, tar kontakt med banken.

– Her vil vi legge en realistisk tidsplan for når det er mulig å få dette på plass, avslutter han.