En ny rapport fra Nofima viser betydningen fiskeindustrien har for sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

Det er ifølge rapporten i Finnmark at villfiskindustrien har aller størst betydning for sysselsettingen. Her utgjør den hele 6,9 prosent av sysselsettingen i privat sektor.

Aller øverst troner Gamvik, Hasvik og Båtsfjord med henholdsvis 44, 40 og 39 prosent.

– Rapporten viser at fiskeindustrien er utrolig viktig for mange kommuner, spesielt i Nord-Norge. Den gir et betydelig bidrag til lokalsamfunnene både når det gjelder sysselsetting, verdiskaping og skatteinntekter, sier Roy Robertsen, seniorforsker og prosjektleder for arbeidet som er gjort på oppdrag for Sjømat Norge.

Betydelige ringvirkninger

Fiskeindustrien skaper betydelige ringvirkninger langs kysten. Nordland topper listen med 2325 sysselsatte, etterfulgt av Møre og Romsdal med 2082, Finnmark med 1514 og Troms med 985.

Ser vi på villfiskindustrien under ett utførte bedriftene om lag 5900 årsverk i 2021, med rundt 8200 sysselsatte. Det tilsvarer om lag 72 prosent årsverk per sysselsatt.

Rapporten gir en omfattende oversikt over betydningen av den norske villfiskindustrien for sysselsetting, verdiskaping og samfunnsutvikling. Den understreker viktigheten av å støtte og videreutvikle denne viktige næringen for å opprettholde bosetting langs kysten og sikre økonomisk bærekraft, skriver Nofima på sin hjemmeside.

Topp 20

Her er listen over de 20 kommunene der villbasert fiskeindustri står for mer enn 10 prosent av den private sysselsettingen:

Nordland

·       Værøy 61 %

·       Røst 55 %

·       Træna 47 %

·       Øksnes 28 %

·       Flakstad 21 %

·       Bø 15 %

·       Moskenes 14 %

·       Vestvågøy 13 %

Finnmark

·       Gamvik 44 %

·       Hasvik 40 %

·       Båtsfjord 39 %

·       Måsøy 36 %

·       Vardø 32 %

·       Berlevåg 30 %

·       Loppa 27 %

·       Lebesby 19 %

·       Nordkapp 18 %

Troms

·       Karlsøy 29 %

Møre og Romsdal

·       Smøla 10 %

·       Sula 10 %