«Fly a rocket» heter samlingen, og er et samarbeid mellom NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), Norsk romsenter og ESA (European Space Agency).

– Dette er et nytt europeisk studentprogram som tilbys universitetsstudenter i alle medlemslandene i ESA. Ved søknadsfristens utløp var det i alt 493 søkere fra 29 nasjoner som meldte seg, sier Arne Hjalmar Hansen i NAROM i en pressemelding.

Mandag var de 20 studentene klar til å ta fatt på en uke med forelesninger og øvelser. Til slutt skal man skyte opp rakett.

Astronaut

19 av de 20 deltakerne kommer fra Europa. Den eneste utenfor Europa er Franklin Nwankwo, som har reist helt fra Toronto i Canada for å delta på samlingen.

– Jeg så en annonse om dette, og valgte å søke. Drømmen er å bli astronaut. Jeg ønsker derfor å få mer kunnskap og praktisk erfaring med rakettforskning, sier Nwankwo.