Andmyran vindpark AS fikk i 2006 konsesjon til å bygge vindkraftverk på Andøya.

I 2007 ga Norges vassdrag og energidirektorat samtykke i selskapet kunne ekspropriere eiendommene som ligger der vindkraftverket skal bygges.

Uten avtale

30 grunneiere har ikke inngått avtale med vindkratselskapet når det gjelder avståelse av grunn til vindkraftanlegget.

– Da er utbygger pliktig til å begjære rettslig skjønn, sier advokat Ivar Christian Andersskog, som representerer grunneierne.

Av de 30 grunneierne, er det rundt 10 som i etterkant av søksmålet har inngått avtale med Andmyran Vindpark AS. Det er dermed igjen rundt 20 grunneiere som skal få sin erstatning for ekspropriasjonen fastsatt av retten.

– Enighet

– Andmyran vindpark AS har gitt de gjenstående grunneierne samme tilbud som de med avtale har fått. Da legger man opp til likebehandling. Grunneierne har akseptert dette, så i bunn og grunn er man enig, sier Andersskog.

Det er satt av to dager til saken, men Andersskog regner med at man kommer i mål i løpet av tirsdagen.