– Det er én ulempe ved ombyggingen: Vinduet i kantina forsvinner

SAMLES PÅ ETT STED: Det nye dagaktivitetstilbudet skal legges til Bøheimen på Straumsjøen. Foto: Arkivfoto