Dette melder Bladet Vesterålen i dag.

Allerede i 2011 ba Kystverket om innspill tl hvem de kunne avhende havna. Årsaken var at havna var en av flere de ikke så som næringsaktive lengre. Kystverket har ifølge avisa i oppdrag å kvitte seg med slike havner.

Ifølge avisa vil en vellykket avhendingsprosess vil innebære at Statens investeringer i moloer og anlegg, blir overdratt kjøper og grunneiererklæringer avlest. Kystverkets myndighet i havna etter havne- og farvannsloven vil da opphøre siden, moloer og anlegg ikke lengre er Kystverkets anlegg.

Anlegget ble regnskapsmessig avsluttet i 1987 og ble utvidet og forsterket til en verdi av 1,5 millioner kroner.