Befal i Øksnes brannvesen, Odd Roald Flage, var sist lørdag på vakt da han om ettermiddagen ble oppringt av 110-sentralen i Bodø. AMK trengte bistand i Bø, hvor en person var bevisstløs og trengte umiddelbar hjelp. Ambulansene i Bø, Sortland og Øksnes var alle opptatt.

Flage fikk fart på seg. Han fikk med seg brannsjef Ken Ivan Reinholdtsen og Randi Helgesen i brannkorpset.

– Det gikk radig for seg til Bø, sier Flage til VOL.

Har sagt opp avtale

Brannvesenet i Øksnes er en del av Norsk Luftambulanses nettverk av lokale akutteam som har tatt kurset «Mens Du Venter På Ambulansen», hvor brannmannskaper kurses til å ta vare på pasienter til medisinsk hjelp når frem. Gjennom denne avtalen er de utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr.

Denne avtalen er ikke Bø kommune en del av, fordi kommuneledelsen fryktet den ville medføre økt press på brannvesenet, og ilegge dem et ansvar helseforetaket egentlig har. Dermed måtte AMK og 110-sentralen ty til brannvesenet i Øksnes, som var nærmeste ledige ressurs.

Den syke personen i Bø hadde ingen helsepersonell sammen med seg, så situasjonen var derfor uavklart. De tre fra Myre ante derfor ikke hva som ventet dem.

– Vi ba om å få avklart situasjonen, og da vi var på Frøskelandsfjellet ble brannvesenet i Bø kalt ut, forteller de.

Brannvesenet i Vesterålen:  Når alarmen går er halvparten falsk alarm – Blir det mange nok falske alarmer, kan vi bli for laid back når det virkelig gjelder, sier Stein Andreassen, som er brannsjef i Andøy. – Gjorde en forskjell

Brannmannskapene holdt hele tiden kontakt med ambulansepersonell og AMK-sentralen. Fremme i Bø møtte de en bevisstløs person som nesten ikke hadde puls.

– Vi startet livreddende arbeid, ga oksygenbehandling og i løpet av kort tid merket vi stor forskjell. Vi er overbevist om at vi gjorde en forskjell, sier de tre.

Brannmannskapene jobbet med pasienten i nærmere 30 minutter før Sortland-ambulansen var på stedet. Like etter landet ambulansehelikopteret og fraktet vedkommende til sykehus.

Det hører også med til historien at brannkorpset i Øksnes senere samme kveld måtte rykke ut til nok et helseoppdrag, men da i egen kommune.

Ambulansen opptatt i annet oppdrag – brannvesenet måtte frakte skadd pasient selv Brannvesenet i Sortland er kritisk til ambulanseberedskapen etter at de selv måtte frakte skadd pasient fra brannsted fredag kveld. Stor økning

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap rykket brannkorpsene i Vesterålen og Lødingen ut på totalt 14 helseoppdrag i løpet av hele fjoråret. Fire av disse var i Øksnes.

Reinholdtsen sier at Øksnes brannvesen alene har rykket ut på 11 helseoppdrag hittil i år.

Det setter brannsjefen i sammenheng med at Nordlandssykehuset tok én ambulanse ut av drift i Vesterålen fra 1. januar. Han sier de slett ikke er ute etter heder for innsatsen i Bø, men er ute etter å belyse konsekvensene av ambulansekuttet.

– Vi har hatt uvanlig mange helseoppdrag siden nyttår, og vi er ikke i tvil om at beredskapen har blitt dårligere, sier Reinholdsen – og får støtte fra de to andre.

Brannsjef Ståle Rasmussen: – Alvorlig hvis Nordlandssykehuset har endret rutinene – Det normale er at alle nødetater rykker ut på brann, og hvis Nordlandssykehuset har endret rutinene er dette alvorlig, sier brannsjef Ståle Rasmussen i Sortland. Svekket egen beredskap

De er bekymret over situasjonen, og er svært kritiske til Nordlandssykehusets ambulansekutt.

– Vi har ikke kompetanse til å erstatte en ambulanse, sier Helgesen.

– Hva om noe hadde skjedd da vi befant oss i Bø, og ambulansen i Øksnes var opptatt? Det er Øksnes' befolkning som betaler for at vi skal være i beredskap for dem. Da er det feil av oss å rykke ut til slike oppdrag i Bø, men når folk trenger hjelp klarer du ikke tenke slik, sier Flage.

– Det er ingen tvil om at det føles godt å gjøre en forskjell, men det er et faktum at dette svekket beredskapen i vår egen kommune, avslutter han.

Nordlandssykehuset har fått saken tilsendt før publisering, og VOL har bedt om intervju, men helseforetaket sier de ikke har mulighet til å kommentere saken før etter påske.