Det er i år 100 år siden Villa Riarhaugen ble tatt i bruk. I dag er den i kommunalt eie, og kommunen har i senere år brukt villaen  som base for hjemmetjenesten på Melbu.

Det er ikke bygget egnet til, ifølge kommunen, og spørsmålet har vært hva som skal skje med villaen når kommunen flytter ut.

Opp til politikerne

- Hvorvidt det er ønskelig med rivning fremfor bevaring er et politisk spørsmål, men for rådmannen er det svært klart at det fra og med utflytting ikke lengre er en del av den bygningsmasse rådmannen mener kommunen har nytte av, skriver administrasjonen i et saksfremlegg til helsekomiteen, som møtes neste uke.

Frivillige vil overta

Foreningen Villa Riarhaugen Vel frykter at kommunens snarlige utflytting skal medføre riving av bygget, og har søkt om å få overta.

Det er nylig gjort en befaring, og det er konkludert med at bygget er i forholdsmessig god stand, til tross for vedlikeholdsbehov.

Fylkeskommunen, som var med på befaringen, mener bygget ikke er verneverdig. Det betyr at det ikke er noe i veien for riving, dersom det er det kommunen ønsker.

Tre alterantiver

Rådmannen skisserer "hovedperspektiver", som i denne sammenheng betyr alternativer:

1. Ombygging til omsorgsformål

2. Riving for å gi plass til omsorgsformål

3. Overdragelse til forening eller andre.

Rådmannen anbefaler det siste.

Sparer rivekostnad

- Rådmannen anbefaler at man, basert på søknad fra Villa Riarhaugen vel, går i administrativ dialog om en overdragelse av bygget, inkludert tomten begrenset til et nødvendig minimum for fradeling, heter det.

Foreningen vil kunne få med seg en engangsum på inntil 200.000 kroner for å ta vare på bygget. Dette er mindre enn utgiftene kommunen regner med å måtte bruke på en eventuell riving.

Rapport fra befaringa og sakspapirer ligger på kommunens nettsider.