I den nordlige delen av den gule Ellingsen-gården skal det lages i alt sju små leiligheter. Geir Abel Ellingsen, daglig leder av Georg A. Ellingsen AS står i et nedstrippet rom i andre etasje av bygningen.

– Bygningen er vel 100 år gammel, så her har det vært mye forskjellig tidligere. Kontorer og leiligheter, forklarer Ellingsen.

Det er altså ikke en helt ny bruk av den ærverdige bygården. Nå er arbeidet i gang med å transformere tak og vegger slik at rommene atter en gang blir beboelige. Utsikten fra vinduene som vender mot havet er det i alle fall ikke noe å si på, med kjøpesenter, kulturhus og selve havet som dominerende motiver, men også fjellene mot Kvalsaukan og Hognfjorden.

De små leilighetene på rundt 30 kvadratmeter kan fort bli attraktive salgsobjekter.

– Helt sikkert, men vi selger ikke, sier Ellingsen.

– Selv ikke om prisen er riktig?

– Nei, bygården blir i familiebedriften, den selger vi ikke ut.

– Nasjonal trend

Ifølge Ellingsen er endring fra kontorer til leiligheter i sentrumsgårder en nasjonal trend.

– Utviklingen er slik at bedrifter trenger mindre kvadratmeter nå enn før, sier Ellingsen, som nevner Sparebanken Nord-Norge som eksempel.

Banken hadde tidligere en hel bygning, nå er de på noen hundre kvadratmeter i Bakerigården, også den eid av Ellingsen-bedriften.

– Eksemplene er mange, se på Posten. De hadde en hel bygning rett her nede, nå er de en skranke i en matbutikk.  En annen bank som også er på flyttefot til mindre lokaler er DNB. Endring i kontorstrukturen, som for eksempel åpent landskap, forandrer bedriftenes behov for plass betydelig, og det har selvsagt noe å si for gårdeiere. Det blir flere ledige kvadratmeter, utdyper Ellingsen.

Turistinfo-bolig

Georg A. Ellingsen AS eier flere sentrumsgårder. At det nå lages leiligheter i selve ”hovedgården” i sentrum, varsler at flere bygninger er aktuelle til å gå fra næring til bolig fra andre etasje og opp.

Flere sentrumsgårder er regulert til både kontorer og boliger i de øvre etasjene. Løsningen kan dermed være å lage flere boenheter når etterspørselen for kontorplass går ned.

– Jeg tror det kan slå positivt ut for Sortland sentrum. Flere får muligheten til å bo sentralt, og det vil gi flere folk i sentrum, poengterer Ellingsen.

Med leiligheter i Ellingsen-gården ferdig til jul, kan det hende at neste lignende prosjekt blir i Kjøpmannsgata, på andre siden av kvartalet.

– Vesterålen reiseliv har en kontrakt som går ut til neste år. Dersom de flytter, må vi se på alternativ bruk av de øvre etasjene. Sjansen er stor for at det i så fall kommer boliger der også, sier Ellingsen.