Det var 26. april at formannskapet vedtok å kjøpe boligene fra Skifte Eiendom. Kjøpesummen er 7,79 millioner kroner. Andøy kommune skal i neste omgang overføre boligene til Andøy boligstiftelse for samme beløp.

For ungdom

I kommunestyret 23. mai la Leif A. Iversen fram forslag om at halvparten av boligene skal brukes for å sikre botilbud til unge i Andøy.

– Kommunestyret anmoder boligstiftelsen prioritere utleie av inntil 50 prosent av boliger i Helmer Hansens vei til unge par og ungdom i Andøy. Det må tilrettelegges slik at unge leietakere på sikt kan erverve sin leiebolig, var forslaget Iversen la fram for kommunestyret, og som fikk enstemmig tilslutning.

– Attraktive

– Disse boligene har stått tom ganske lenge og det er på tide at de blir solgt slik at de kan tas i bruk. Det er gode og attraktive boliger med flott beliggenhet, og vi i nabolaget ser fram til å få nye naboer, sier Iversen, som selv bor i Helmer Hansens vei.

– Det er få boligtomter tilgjengelig på Andenes, og da synes jeg dette er en fin mulighet til å gi ungdom en mulighet til å skaffe seg egen bolig. Etter at man har bodd i huset en stund, skal man få muligheten til å kjøpe det, sier Iversen.

– Må lage regler

Arve Prytz i Andøy boligstiftelse er positiv til forslaget, men sier at det er en del ting som må avklares.

– Muligheten til å gå fra leie til å eie er noe vi ikke har hatt i Andøy. Man har det blant annet på Sortland. Dette er noe vi skal se på når vi får det oversendt fra Andøy kommune og så må det behandles i styret i boligstiftelsen, sier Prytz.