I vedtaket heter det at "de fleste vesterålskommunene har pekt på et utvida interkommunalt samarbeid som et alternativ til kommunesammenslåing. Øksnes kommune må vise vilje til å bidra økonomisk innenfor reiseliv som det ligger vel til rette for å samarbeide om i Vesterålen".

Kommunestyret vedtok i budsjettvedtaket for 2016 å trekke ned sitt bidrag til Vesterålen Reiseliv fra kr.376.000 til kr.287.000.-, tilsvarende kostnadene til Regional Turistinformasjon. Nå kan kommunestyret gjøre om vedtaket og tilbakeføre mellomlegget.

Turistinfo

Rådmannen anfører i sitt saksfremlegg:

"Øksnes kommune har sammen med Andøy kommune i sine respektive budsjettvedtak fattet vedtak om nedtrekk til regionalt turistinformasjon. For å unngå tilsvarende hendelser for ettertiden, vil Rådmannen peke på at det utarbeides klare retningslinjer for budsjettarbeidet i Regionrådet. Disse bør være i samsvar med budsjettarbeid som skjer i den enkelte kommune."

Kommunestyret behandler saken på møtet førstkommende tirsdag.