Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de ti neste årene, skriver Aftenposten. Et annet problem er at studieplassene på grunnskolelærerutdanningene i Nord-Norge ikke fylles.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det er behov for statlige tiltak som ekstra stipend og rekruttering for å gjøre noe med lærermangelen i de tre nordligste fylkene.

– Det er store avstander, desentraliserte skoler og mange små skoler, og kanskje har det også noe med at det historisk sett har vært en svakere tradisjon for å ta høyere utdanning her enn i andre landsdeler, legger han til som forklaring på hvorfor lærerutdanningene i nord sliter med rekrutteringen.