Leder i Eldreaksjonen, Frode Holdhus, har ingen oversikt over hvor mange som har deltatt i brev- og epostaksjonen.

– Vi holder på samle inn en del også, som vi skal sende samlet, sier Holdhus til VA.

Travelt

Eldreaksjonen i Hadsel begynte å markere sin motstand mot de store kuttforslagene i eldreomsorgen i slutten av november. Hadsel kommunes offentlige postjournal viser at over  femten personer har sendt inn brev på to dager. Kommunen er i disse dager forsinket med publiseringen av offentlig postjournal på grunn av overgang til nytt saks- og arkivsystem. Det opplyser saksbehandler i service- og informasjonstorget i kommunen, Marianne Jakobsen. Brevene kommunen mottok de siste ti dagene, vil ikke være journalført før om noen dager.

Påvirker

Frode Holdhus oppfatter at mange engasjerer seg i aksjonen.

– Det vi ønsker er å holde oppe en våkenhet rundt dette budsjettet, sånn at det blir så godt som mulig for de eldre, forklarer Holdhus.

– Har dere noe mål om hvor mange dere skal få sendt inn?

–  Vi har ikke noe mål, men vi prøver å få folk med. Det er mange som kjemper om oppmerksomheten til folk i denne tiden, men jeg tror at veldig mange folk er opptatt av eldreomsorgen og at den skal være så god som overhode mulig, sier Holdhus. Han er ikke sikker på i hvilken grad eldreaksjonen påvirker politikerne.

– Jeg håper og tror vi har fått fram vår oppfatning på denne og andre måter. Noe mer kan vi kanskje ikke gjøre, sier  Holdhus.

Lysere

Før helga la posisjonspartiene i Hadsel frem sitt budsjettforlag. Det innebar å vente med nedleggingen av flere sykehjemsplasser på Ekren og et ønske om en helhetlig oversikt før endelig beslutning om struktur vedtas. De foreslår også å ikke slå sammen legekontorene på Hadseløya, og ikke skjære så hardt ned på Innlandet omsorgssenter som rådmannen foreslår.

– De forslagene rådmannen hadde på bordet var skikkelig ille. Det ser lysere ut nå. At et legekontor ikke blir lagt ned betyr mye for de eldre, sier Holdhus. Mindre kutt på Innlandet er også bra.

Videre oppfordrer lederen i Eldreaksjonen folk til å fortsette og sende inn brev og eposter til Hadsel kommune. Saken er ikke klar før kommunestyret har gjort sine vedtak i midten av desember.

– I hvert valg de siste årene har det vært snakket fint om eldreomsorgen, men så har de ikke fulgt opp. Den svakeste gruppa er folk med demenssykdom. Disse trenger mest, og det har vi sagt hele tiden. Et skikkelig tilbud krever kanskje mest også, kanskje det er derfor det blir utsatt, undrer Holdhus.