Mange engasjerte i brev og epost-aksjonen

Eldreaksjonen i Hadsel merker at mange er engasjert i aksjonen. Foto: Anja Elen Eikenes