Den nye skolen i Risøyhamn tar form, og om alt går etter planen, skal den tas i bruk ved årsskiftet. Da nærmer riving av den gamle skolen seg, og Andøy kommune må også bestemme seg for hva som skal skje med bygget som rommet barnetrinnet.

Ting tar tid

Knut-Eirik Reinsnes og Ole Robin Iversen i Idrettslaget Andøygutten sier de henvendte seg til kommunen med tanke på planer for nettopp dette bygget.

– Vi skrev brev i januar, og har fått til svar at de ikke har tenkt gjennom hva som skal skje med dette bygget, og at de skulle vurdere dette.

– Etter vår mening er det ubegripelig at man bruker så lang tid på det. I kjelleren av bygget holder jo barnehagen i Risøyhamn til. De skal fortsatt være der. Ergo må bygget tas vare på. Ett av rommene har vært stengt grunnet vannlekkasje fra taket en tid, og hvis dette ikke utbedres, vil det kunne ødelegge bygget på sikt, sier de.

Folkehelsearbeid

De mener derfor at kommunen burde være tjent med at Andøygutten får overta bygget, sette det i stand, slik at kommunen slipper vedlikehold og investeringer på dette.

– I tillegg har kommunen her en konkret sjanse til å vise at de setter pris på det arbeidet IL Andøygutten gjør for folkehelsa, samt barn og unge i Sør-Andøy. Da vi bygde kunstgressbanen, et anlegg til drøyt fire millioner, var alt vi fikk fra kommunen en sjekk på 5.000 kroner. Nå kan kommunen gi vårt arbeid et løft om de vil, sier de to.

– Så vår appell til administrasjonen og politikerne er at denne saken avklares i første møte etter ferien. Vi trenger et svar. Enten må vi bygge, eller få overta her. Bygget ligger ideelt til for oss, og da kan leca-steinen vi vant benyttes til lagerbygg. Det vil også gavne blant annet Risøyhamn Vel, som også trenger lagerplass, sier Iversen og Reinsnes.

Lover fortgang

Ordfører Jonni Solsvik lover fortgang i saken.

– Dette høres ut som et flott initiativ på alle måter. Jeg kjenner ikke saken fra før, men skal sjekke hvorfor det har tatt så lang tid. Uansett er avhending av kommunal eiendom en politisk sak. Jeg skal bidra til at saken blir raskt behandlet, sier han.