Når forsvarsministeren kommer til Andøya tirsdag har han et tett program. Mange skal snakkes med før besøket avsluttes med Andøyposten og VOLs folkemøte i Folkets Hus.

– Næringsvirksomhet

Da Stortinget høsten 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon, var forutsetningen at Forsvaret skulle «flytte ut» av Andøya, og at de ledige arealene skulle stilles til rådighet for ny næringsvirksomhet.

Etter at vedtaket var fattet ble det klart at Etteretningstjenesten skulle bli værende på Andøya, og Forsvaret har bekreftet overfor VOL.no at de ønsker å beholde Andøya som beredskapsbase.

Besøk: Mandag kveld kommer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Andøy. Han skal da besøke en ATC-øvelse, før det tirsdag står møter, både på flystasjonen og i Oksebåsen på programmet, før folkemøte i Folkets Hus.

– Jeg har store forventninger til at statsråden har med seg et budskap som gjør at Stortingets forutsetning om tilrettelegging for næringsvirksomhet blir oppfylt. Spesielt tenker jeg på virksomheten til Andøya Test Center og et fremtidig nasjonalt dronesenter, sier Solsvik.

Ekstraordinær statlig innsats

I merknadene fra flertallet i forsvarskomiteen (H, Frp og Ap), som ble oversendt Stortinget skriver de at de merker seg at nedleggelsen kan gi muligheter både gjennom frigjøring av arealer for kommunen, og gjennom muligheter for alternativ verdiskapende virksomhet i fasiliteter som fraflyttes av Forsvaret. De tre partiene skriver også at det «må legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer».

Regjeringens fokus

Ordføreren har en klar forventning om at regjeringen nå må fokusere på å legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i Andøy. I pressekonferansen han holdt sammen med varaordfører Knut Nordmo 24. mai, ble en egen fiskekvote for Andøy trukket frem som et eksempel på hva som kan være ekstraordinær statlig innsats. Bevillinger Andenes havn eller satellittoppskytingsbase vil ikke være det ifølge ordføreren.

– I den forbindelse er det ikke akseptabelt å vise til at størrelsen på omstillingsbevilgningen er å anse som såkalt særlig statlig innsats. Omstillingsbevilgning er tvert imot et ordinært virkemiddel når kommuner eller regioner rammes slik som Andøy, slår Solsvik fast.

– Det blir utfordrende

– Hvordan tror du det blir å ha debatt med forsvarsministeren under folkemøte?

– Det blir utfordrende selv om statsråden er vel kjent med mine standpunkt til saken om Andøya flystasjon og prosessen etter vedtaket fra desember 2016, sier Solsvik.

Ikke svart

Vi sendte tirsdag Solsviks uttalelser, om forventninger til besøket og regjeringens fokus i forhold til Andøy, til forsvarsministeren for å få hans kommentarer. Vi spurte også om forsvarsministeren vil ha med seg en avklaring om hva den «ekstraordinære statlige innsatsen» er, når han kommer tirsdag. Vi hadde ikke mottatt svar på dette da avisen gikk i trykken torsdag ettermiddag.

Besøker ATC-øvelse mandag

Forsvarsministeren kommer til Andøy allerede mandag kveld, og skal da besøke en øvelse Andøya Test Center (ATC) starter den dagen.

– Jeg kan ikke si så mye om øvelsen før den er i gang, men det er som vi har varslet i media en skyteøvelse til sjøs, sier daglig leder i ATC Gunnar Jan Olsen til Andøyposten.

Møter, tysk marine og folkemøte

Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i forsvarsdepartementet opplyser at ministeren starter tirsdagen med møter på Andøya flystasjon, før han drar videre til møter med Andøya Space Center og ATC.

– Han har også et besøk hos den tyske marinen før folkemøtet i Folkets Hus, opplyser Salbuvik.