I forbindelse med årsmøte sist lørdag, diskuterte Norges Lastebilleier-Forbund de mange hendelsene som har skjedd med tunge kjøretøy på nordnorske veier denne vinteren.  Nå ønsker de at det blir satt i gang tiltak for å redusere utfordringene.

"Vår næring har igjen stått i medias søkelys på en uheldig måte, spesielt pga. hendelser med utenlandske transportører og anklager om dårlig veivedlikehold", skriver NFL i en pressemelding.

Foreningen ønsker å arbeide kontinuerlig med å forbedre næringens omdømm, og å påvirke samferdselsmyndighetene til å iverksette til for trygg og sikker transport på veiene. Blant disse er krav om vinterførerkort, intensivert kontrollvirksomhet og strengere krav til transportmateriell.

NFL er ikke fornøyde med tiltakene som innført til nå, og forventer derfor bedre resultat.

"Blant annet bør myndighetene så snart som mulig innføre tilsvarende det finske regelverk for utenlandske transportørers kabotasjevirksomhet (kjøring i annet land)", skriver de i pressemeldingen.