Regjeringen ønsker å utbedre kommunale fiskerihavner og foreslår å bruke 48 millioner kroner på nye tiltak.

Blant annet får Bø kommune tilskudd på inntil 3.650.000 kroner som skal gå til ligge- og leveringskaier for fiskeflåten i Hovden havn.

– Jeg er svært glad for at vi ligger an til å få finansiering på kaia. Vi har faktisk fått hele beløpet vi søkte om, sa Bø-ordfører Sture Pedersen til blv.no i forrige uke.

– Økt trygghet for fiskebåter

Totalt vil regjeringen bruke 68 millioner kroner på utbygging og vedlikehold av fiskerihavner, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Investeringer i fiskerihavner er viktig for lokal næringsutvikling. Dette er ett av flere tiltak for å styrke næringens konkurranseevne. Med disse pengene kan vi også bidra til å øke tryggheten for fiskebåter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i pressemeldingen.

Les også: Oppstart i havna i Hovden

– Må ha bedre infrastruktur

De foreslåtte midlene til blant andre Bø kommune skal brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, utdyping av havneareal og lignende tiltak.

– Dersom man ønsker at fiskeri, oppdrett og industri skal nå ambisjonene om vekst og økte verdier, må det bedre infrastruktur til. Det gjelder både langs kysten og inne i landet. Disse pengene vil bidra til å sikre arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for Vesterålen

Disse prosjektene får også tilskudd i 2016:

  • Vadsø kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 1.600.000 kroner til utdyping og flytebrygge i Vestre Jakobselv.

  • Vadsø kommune får også tilskudd på inntil 673.500 kroner til utdyping og flytebrygge i Bergsfjord.

  • Berlevåg kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 15.684.500 kroner til betongkai for landing fra større fartøy, samt liggekai ved uvær i Berlevåg havn.

  • Steigen kommune i Nordland får tilskudd på inntil 1.378.000 kroner til liggekai og flytebrygge i Helnessund.

  • Nærøy kommune i Nord-Trøndelag får tilskudd på inntil 470.000 kroner til flytebrygge i Arnøy.

  • Frøya kommune i Sør-Trøndelag får tilskudd på inntil 4.360.000 kroner til fast kai, flytekai i Sætervågen.

  • Austevoll kommune i Hordaland, får tilskudd på inntil 12.000.000 kroner til arbeider med utbygging av to kaier. som liggeplasser for havfiskeflåten, kystflåten og brønnbåter i Salthella fiskerihavn.

  • Egersund kommune i Rogaland får tilskudd på inntil 1.300.000 kroner til utdyping i Kaupanes.

  • Mandal kommune i Vest-Agder får tilskudd på inntil 437.500 kroner til bølgedemper i Gismerøya havn.

  • Arendal kommune i Aust-Agder får tilskudd på inntil 6.545.000 kroner til forlengelse og forbedring av kai i Barbu.